Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 895/2016 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare, de aprobare a organismelor de inspecţie şi certificare/organismelor de control şi de supraveghere a activităţii organismelor de control, în agricultura ecologică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, numărul 669 din 31 august 2016, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:

La articolul 9, alineatul (1), după litera ș) se introduce o nouă literă, litera ș1) cu
următorul cuprins:

”ș1 ) Pentru anul 2020, anexa prevăzută la lit. ș), se eliberează până la data de 1 noiembrie.”

2. La articolul 12, după punctul 8 se introduce un nou punct, punctul 81, cu următorul
cuprins: ,,81

Pentru anul 2020, APIA transmite către OC, până la data de 17 iulie, lista prevăzută la
punctul 8.”

La finalul saptamanii trecute, subsecretarul de stat Avram Fițiu a condus întâlnirea desfășurată la sediul MADR cu Organismele de Inspecție și Certificare (OIC) din agricultura ecologică. La întâlnire au participat directori și experți din cadrul direcțiilor tehnice de specialitate a MADR. Dezbaterea a urmărit analiza propunerilor înaintate Ministerului de către organismele de control pentru facilitarea activității actorilor implicați în agricultura ecologică și continuarea procesului de certificare a operatorilor în sistemul de agricultură ecologică, în contextul pandemiei COVID 19.

Sugestiile transmise de organismele de control în agricultura ecologică vizează aspecte privind: efectuarea inspecțiilor suplimentare prin sondaj în sezonul 2020, prelungirea termenului de realizare a acestora până în trimestrul I al anului 2021, posibilitatea de prelungire a termenului de depunere a documentelor justificative la APIA până la data de 15 noiembrie 2020, precum și înregistrarea operatorilor în sistemul de agricultură ecologică la direcțiile agricole județene.

Sursa foto: agrointel.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here