Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, 8 sesiuni de informare cu privire la măsurile Parteneriatului pentru o Guvernare Deschisăla nivelul administraţiei publice locale

0
640

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice  organizeaza, in perioada iunie – iulie 2019, 8 sesiuni de informare pentru reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea informării cu privire la principiile Guvernării Deschise şi principalele măsuri cuprinse în Planul Naţional de Acţiune 2018-2020 al Parteneriatului pentru o Guvernare Deschisă aplicabile.

Prin participarea unităţilor administrativ-teritoriale la aceste sesiuni de informare şi implementarea Recomandărilor privind Parteneriatul pentru Guvernare Deschisă la nivel local, se urmăreşte crearea unei reţele locale de actori interesaţi şi implicaţi, care se poate integra ulterior în reţeaua de comunităţi subnaţionale care se dezvoltă la nivelul Open Government Partnership (OGP), unde să poată promova şi valorifica eforturile depuse ca exemple de bună practică.

Astfel, în vederea creşterii numărului de autorităţi ale administraţiei publice locale care să-şi asume măsuri specifice pentru implementarea valorilor OGP, MDRAP organizează cele 8 sesiuni de informare, cu durata de o zi fiecare, începând din 4 iunie 2019, la nivelul regiunilor de dezvoltare, după cum urmează:

– 4 iunie – Bucureşti,
– 6 iunie – Constanţa,
– 11 iunie – Sibiu,
– 12 iunie – Cluj-Napoca,
– 18 iunie – Iaşi,
– 25 iunie – Piteşti,
– 26 iunie – Craiova,
– 2-3 iulie – Timişoara.

Sesiunile vor fi susţinute de experţii MDRAP, în colaborare cu reprezentanţi ai Secretariatului General al Guvernului (SGG) şi invitaţi din cadrul organizaţiilor neguvernamentale care activează în domeniu.

Cele 8 sesiuni de informare se înscriu în seria de acţiuni desfăşurate de către MDRAP, prin Direcţia Integritate, Bună Guvernare şi Politici Publice (DIBGPP), structură responsabilă cu monitorizarea implementării SNA la nivelul administraţiei publice locale, în cadrul proiectului „Consolidarea sistemelor de integritate – cea mai bună strategie de prevenire a corupţiei în administraţia publică”, cod SIPOCA 61, cofinanţat din Fondul Social European (FSE), prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 – 2020.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here