Un numar de 22 de comune din judetul Dolj vor beneficia de lucrări de cadastru general, anunta ANCPI.

Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) a iniţiat o procedură de licitaţie deschisă pentru achiziţionarea serviciilor de înregistrare sistematică în Sistemul integrat de cadastru şi carte funciară a imobilelor din 246 de unităţi administrativ-teritoriale (UAT), din 30 de judeţe. Lucrările de cadastru general sunt finanţate prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020 (POR). Printre acestea se numără şi 22 comune din judeţul Dolj.

ANCPI, instituţie aflată în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei (MLPDA), a publicat astăzi, 19 iunie 2020, în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP), anunţul cu numărul CN1021959 – Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte Funciară a imobilelor Etapa 3 – 246 UAT- uri.

Finanţarea acestor servicii este asigurată din fonduri europene, prin Programul Operaţional Regional – Proiectul major privind „Creşterea gradului de acoperire şi incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în zonele rurale din România”.

Procedura de achiziţie publică se desfăşoară pe loturi, fiecare comună reprezentând un lot. Suprafaţa totală estimată a comunelor aferente celor 246 de loturi este de 1.832.739 de hectare.

Procedura va fi finalizată cu încheierea de contracte multianuale/lot pentru o perioadă de 24 de luni. Valoarea totală estimată este de 354.461.591 de lei (fără TVA).

Anunţul a fost publicat şi în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), cu nr. 2020/S 118-286720, astfel încât la această procedură pot depune oferte operatori economici din ţară sau din străinătate care îndeplinesc cerinţele solicitate de ANCPI. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 27 iulie 2020.

Proiectul „Creşterea gradului de acoperire şi incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în zonele rurale din România” completează obiectivul Programului naţional de cadastru şi carte funciară 2015 – 2023 (PNCCF) prin realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică pentru 5.758.314 ha din 660 de UAT-uri situate în zone rurale ale României. Valoarea totală a proiectului este 312.891.155 de euro, din care 265.957.482 de euro reprezintă fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană şi 46.933.673 de euro – cofinanţare de la bugetul de stat.

Selectarea UAT-urilor din zonele rurale a fost făcută după următoarele criterii de prioritizare:

– localităţi care fac obiectul dezvoltării proiectelor de infrastructură prevăzute în Master Planul General de Transport al României;

– localităţi care implementează ori sunt incluse în proiecte de dezvoltare a infrastructurii în cadrul altor programe;

– localităţi în care sunt identificate zone cu vulnerabilităţi sociale particulare privind accesul informal la proprietate.

Mai multe informaţii despre proiectul „Creşterea gradului de acoperire şi incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în zonele rurale din România” puteţi găsi accesând

http://www.ancpi.ro/index.php/proiecte-3/por-2014-2020.

Ataşat găsiţi lista celor 22 de UAT-uri din judeţul Dolj pentru care au fost demarate procedurile de atribuire.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here