daniel buda

Comisia Europeana propune alocarea a 10 miliarde EUR pentru cercetare și inovare în ceea ce privește produsele alimentare, bioeconomia, resursele naturale, agricultura, pescuitul, acvacultura și mediul, precum și utilizarea tehnologiilor digitale și a soluțiilor bazate pe natură în sectorul agroalimentar, anunta europarlamentarul PNL Daniel Buda.

”Cercetarea și inovarea sunt factori-cheie în accelerarea tranziției către sisteme alimentare durabile, sănătoase și incluzive!

În cadrul programului Orizont Europa, Comisia propune alocarea a 10 miliarde EUR pentru cercetare și inovare în ceea ce privește produsele alimentare, bioeconomia, resursele naturale, agricultura, pescuitul, acvacultura și mediul, precum și utilizarea tehnologiilor digitale și a soluțiilor bazate pe natură în sectorul agroalimentar. Pentru a accelera inovarea și transferul de cunoștințe, Comisia va colabora cu statele membre pentru a consolida rolul parteneriatului european pentru inovare intitulat „Productivitatea și durabilitatea agriculturii” (PEI-AGRI) în cadrul planurilor strategice. În plus, Fondul european de dezvoltare regională va investi, printr-o specializare inteligentă, în inovare și în colaborare de-a lungul lanțurilor valorice alimentare.

Un nou parteneriat Orizont Europa pentru „Sisteme alimentare sigure și durabile pentru oameni, pentru planetă și pentru climă” va institui un mecanism de guvernanță a cercetării și inovării care să implice statele membre și actorii din sistemele alimentare, de la fermă la consumator, pentru a veni cu soluții inovatoare care să ofere beneficii conexe pentru nutriție, calitatea alimentelor, climă, circularitate și comunități.

Toți fermierii și toate zonele rurale trebuie să fie conectate la un internet rapid și fiabil. Acesta este un factor favorizant esențial pentru crearea de locuri de muncă, pentru întreprinderi și pentru investiții în zonele rurale, precum și pentru îmbunătățirea calității vieții în domenii precum asistența medicală, divertismentul și e-guvernarea. Accesul la internet rapid în bandă largă va permite, de asemenea, generalizarea utilizării agriculturii de precizie și a inteligenței artificiale. Investițiile vor fi necesare pentru a încuraja inovarea și pentru a crea sisteme alimentare durabile.

Prin intermediul garanțiilor bugetare ale UE, Fondul InvestEU va promova investițiile în sectorul agroalimentar, prin reducerea riscurilor legate de investițiile făcute de corporațiile europene și prin facilitarea accesului la finanțare pentru IMM-uri și pentru întreprinderile cu capitalizare medie. PAC trebuie să faciliteze din ce în ce mai mult sprijinul pentru investiții, în vederea îmbunătățirii rezistenței și a accelerării transformării digitale și ecologice a fermelor agricole.”

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here