Daniel Buda, europarlamentar PNL: Sunt convins că atât Politica de Coeziune cât și Politica Agricolă Comună, care au fost în linia întâi în bătălia cu epidemia generată de COVID-19, vor fi finanțate corespunzător de către Comisia Europeană astfel încât locurile de muncă să poată fi salvate

0
3
daniel buda, comisar, europen, activare

Eurodeputatul PNL, Daniel Boda, vicepreședinte al Comisiei de Agricultură din Parlamentul European, sustine ca rolul Politicii de Coeziune este fundamental în abordarea consecințelor socioeconomice negative ale crizei provocate de COVID-19 și nu numai!

Politicianul liberal este convins că atât Politica de Coeziune cât și Politica Agricolă Comună, care au fost în linia întâi în bătălia cu epidemia generată de COVID-19, vor fi finanțate corespunzător de către Comisia Europeană astfel încât locurile de muncă să poată fi salvate, iar motoarele economiei Uniunii Europene să fie repornite.

”Rolul Politicii de Coeziune este fundamental în abordarea consecințelor socioeconomice negative ale crizei provocate de COVID-19 și nu numai!

Un subiect extrem de important care a fost dezbătut astăzi, în cadrul ședinței de lucru pe Buget și Politici Structurale al PPE, este legat de rolul Politicii de Coeziune în abordarea consecințelor socioeconomice negative ale crizei provocate de COVID-19. S-a subliniat în cadrul dezbaterii faptul că Politica de Coeziune a oferit deja un răspuns de importanță fundamentală la epidemia de COVID-19, prin adoptarea, în lunile martie și aprilie, a unor acte legislative prin care s-au mobilizat 37 miliarde Euro din fondurile ESI pentru investiții în sistemele de sănătate publică și în IMM-uri, precum și pentru punerea în practică a unor măsuri mai ample de flexibilitate.

Noul plan de redresare ar trebui să se bazeze pe solidaritate, coeziune și convergență, iar noul Cadru Financiar Multianual este instrumentul de bază pentru susținerea acestuia. În acest sens, Parlamentul European adresează Comisiei o întrebare cu solicitare de răspuns oral, în baza procedurilor parlamentare, prin care se solicită o serie de clarificări:

1. Dat fiind că este tot mai puțin fezabil să se adopte noi reglementări în timp util, înainte de sfârșitul anului, va prezenta Comisia dispoziții tranzitorii pentru toate fondurile structurale și de investiții europene (fondurile ESI) în cadrul unui plan de urgență menit să evite producerea unor perturbări majore la ‪1 ianuarie 2021‬? Ar fi Comisia dispusă să aibă în vedere, în cadrul acestor măsuri tranzitorii, o mai mare flexibilitate și simplificare?

2. Poate garanta Comisia că sumele alocate politicii de coeziune pentru perioada 2021-2027 nu vor fi reorientate către investiții directe legate de criză, cu excepția cazului în care alocarea din cadrul obiectivului privind investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă primește noi resurse suplimentare? Poate Comisia explica logica și mecanismele ce stau la baza noii propuneri de CFM?

3. Ce rol ar urma să aibă politica de coeziune în noul plan de redresare? Este Comisia pregătită să apere alocarea către politica de coeziune a unui buget majorat, care să îi permită să joace un rol relevant și coerent în redresarea după criză, fără a compromite alte obiective relevante pentru politica de coeziune în anii următori? Intenționează Comisia să examineze posibilitatea de a exclude cheltuielile legate de politica de coeziune pentru perioada 2021-2027 din Pactul de stabilitate și de creștere? În cadrul planului de redresare, cât de mult ar dura flexibilitatea și simplificarea? Cum intenționează Comisia să procedeze în cazul regiunilor, grupurilor și sectoarelor care au cel mai mult nevoie de ajutor, astfel încât, de exemplu, regiunile insulare și ultraperiferice să nu fie lăsate în urmă?

4. Va lua Comisia în considerare posibilitatea de a adopta și alte măsuri în situații de forță majoră , cum ar fi posibilitatea de a crea o „rezervă de urgență pentru coeziune” în cadrul fondurilor ESI, menită să consolideze capacitatea acestei politici de a reacționa la crize, fără a îngreuna efectuarea investițiilor planificate? S-ar putea analiza posibilitatea de a integra prefinanțarea anuală neutilizată și o cotă procentuală din dezangajările anuale într-un astfel de instrument, sumele fiind alocate în mod expres statelor membre de origine pe baza prefinanțărilor și dezangajărilor respective acumulate?

Personal, sunt convins că atât Politica de Coeziune cât și Politica Agricolă Comună, care au fost în linia întâi în bătălia cu epidemia generată de COVID-19, vor fi finanțate corespunzător de către Comisia Europeană astfel încât locurile de muncă să poată fi salvate iar motoarele economiei Uniunii Europene să fie repornite.”

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here