• mai 3, 2021 7:13 am

Cresc sumele decontate pentru lucrările de cadastru

Byadmin

apr. 8, 2021 , , ,

Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) ia noi măsuri pentru accelerarea procesului de înregistrare sistematică a proprietăţilor imobiliare din România. Astfel, ANCPI a majorat sumele decontate pentru lucrările de cadastru general, în funcţie de gradul de acoperire a terenurilor cu construcţii.

ANCPI, instituţie aflată în subordinea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (MDLPA), continuă simplificarea şi îmbunătăţirea legislaţiei în domeniul cadastrului, pentru motivarea şi cointeresarea persoanelor fizice şi juridice autorizate să execute lucrări de specialitate. Normele de timp pentru operaţiile necesare realizării lucrărilor de specialitate în cadrul Centrului Naţional de Cartografie, aprobate prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1016/2016 au intrat în vigoare din 6 aprilie 2021.

Majorarea sumelor este aplicată în cazul lucrărilor realizate prin Programul naţional de cadastru şi carte funciară (PNCCF). Astfel, terenurile sunt încadrate în trei categorii de dificultate, în funcţie de gradul de acoperire cu construcţii, pentru imobilele situate în intravilanul localităţilor rurale, urbane şi zonelor metropolitane, după cum urmează:

Categoria I – pentru terenurile din intravilanul localităţilor rurale (comune) coeficientul este de 2,60.

Categoria a II-a – pentru terenurile din intravilanul localităţilor urbane (oraş, municipiu, municipiu reşedinţă de judeţ), coeficientul este de 3,10.

Categoria a III-a – pentru terenurile din intravilanul zonelor metropolitane coeficientul este de 3,50.

„Majorarea sumelor decontate de ANCPI pentru înregistrarea sistematică a proprietăţilor din intravilan este o necesitate. Realizarea măsurătorilor în intravilanul localităţilor presupune cu până la zece operaţiuni topografice în plus faţă de zonele extravilane, având în vedere categoria de dificultate a terenurilor în funcţie de gradul de acoperire cu construcţii”, a precizat Laurenţiu-Alexandru BLAGA, preşedinte-director general al ANCPI.

Obiectivul PNCCF este înregistrarea gratuită a tuturor imobilelor (terenuri, clădiri şi apartamente) din România în Sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, gestionat de ANCPI. Programul naţional este finanţat din veniturile proprii ale ANCPI (peste patru miliarde de lei), dar şi din fonduri externe nerambursabile, obţinute prin Programul Operaţional Regional (în cuantum de peste 300 de milioane de euro). De asemenea, în cadrul acestui proiect, o altă sursă de finanţare poate fi bugetul local al primăriilor.

Până în prezent, prin procesul de înregistrare sistematică, au fost înregistrate, gratuit pentru cetăţeni, peste 3.800.000 de imobile.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *