daniel buda, vicepresedinte comisie agricultura, parlament european, ppe

Daniel Buda, europarlamentar PNL,vicepreședintele Comisiei de Agricultură din Parlamentul European, sustine Bugetul alocat PAC și politicii de coeziune nu trebuie să fie afectat de Fondul pentru o Tranziție Justă. In acest sens, europarlamentarul anunta ca a depus  o serie de amendamente menite să asigure o tranziție lină și care să împiedice intervențiile în bugetele alocate pentru PAC.

”În cadrul comisiei AGRI din Parlamentul European, am participat la o ședință cu raportorii din umbră, în care am analizat avizul acestei comisii privind raportul referitor la Fondul pentru o Tranziție Justă. Acest proiect de aviz reprezintă un răspuns la propunerea legislativ a Comisiei Europene din ianuarie 2020, care vizează crearea unui Fond pentru o tranziție justă, pentru a sprijini teritoriile și comunitățile în procesul de tranziție către o economie circulară și neutră din punctul de vedere al efectelor asupra climei, preconizată să aibă loc în UE până în 2050, în conformitate cu Acordul de la Paris.

În contextul schimbărilor climatice, agricultorii se află în primă linie și, prin urmare, reprezintă una dintre părțile cel mai mult interesate în realizarea acestui obiectiv. În aviz se reafirmă ideea că Fondul pentru o tranziție justă trebuie să funcționeze ca un instrument suplimentar față de noile resurse de finanțare. Cele mai mari fonduri din cadrul CFM, inclusiv PAC, trebuie să includă în procesul decizional considerente climatice, pentru a contribui la decarbonizarea economiei, proces ce impune o finanțare adecvată. FTJ trebuie să completeze, și nu să prejudicieze acțiunile din cadrul celorlalte politici pe termen lung ale UE.

În calitate de raportor din umbră la acest proiect de aviz, am depus o serie de amendamente menite să asigure o tranziție lină și care să împiedice intervențiile în bugetele alocate pentru PAC sau politica de coeziune în favoarea acestui nou instrument. Iată principalele amendamente:

Tranziția către o economie neutră din punct de vedere climatic trebuie să fie progresivă. Introducerea termenului ‘progresivă’ este esențială având în vedere situația actuală și ținând cont de experiențele altor state, unde închiderea bruscă a unor centre miniere au dus la dezechilibre uriașe în societate. Fondurile alocate pentru acest instrument nu trebuie să provină de la Politica Agricolă Comună sau de la politica de coeziune.

Tranziția trebuie să fie echitabilă și acceptabilă din punct de vedere social pentru toți. Prin urmare, atât Uniunea, cât și statele membre trebuie să țină seama de implicațiile sale economice și sociale încă de la început precum și depășirea crizei actuale și să utilizeze toate instrumentele posibile pentru a atenua consecințele negative. Bugetul Uniunii are un rol important în această privință.

Mecanismul pentru o tranziție justă trebuie să vină în completarea celorlalte acțiuni din următorul cadru financiar multianual pentru perioada 2021-2027. Acest mecanism trebuie să contribuie la abordarea consecințelor sociale și economice ale tranziției și să asigure un echilibru între nevoi precum ocuparea, independenta energetică, asigurarea de hrană și ambițiile privind neutralitatea climatică a Uniunii prin punerea la un loc a cheltuielilor bugetare ale Uniunii în domeniul climei și al obiectivelor sociale la nivel regional.

În conformitate cu obiectivul specific al FTJ, acțiunile sprijinite de fond trebuie să contribuie în mod direct la atenuarea impactului tranziției prin finanțarea diversificării și a modernizării economiei locale, idetificarea si exploatarea resurselor alternative de la nivel local și prin atenuarea repercusiunilor negative asupra ocupării forței de muncă. Măsurile FTJ ar trebui să contracareze fenomenul de depopulare a regiunilor aflate în procesul de tranziție energetică.

Nu în ultimul rând, am propus investiții în activități de cercetare și inovare și de promovare a transferului si cresterea accesului la tehnologiile avansate; investiții în digitalizare în conectivitatea digitală și infrastructura de internet de mare viteză; investiții în infrastructurea verde, reducerea poluarii, regenerarea și decontaminarea siturilor, în proiecte de restaurare a terenurilor și de reconversie; investiții în consolidarea economiei circulare, inclusiv prin prevenirea generării de deșeuri și reducerea acestora, utilizarea eficientă a resurselor, reutilizare, reparare și reciclare si în lanțurile de aprovizionare cu alimente din regiunile în cauză”.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here