APIA incepe Campania de plăți în avans pentru anul 2020

0
bani europeni, sate

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează fermierii că, astazi, 16 octombrie 2020, dă startul plăților în avans în cadrul schemelor de plăți directe și al măsurilor de dezvoltare rurală legate de suprafață și de animale.

Astfel, reamintim fermierilor că, prin Hotărârea de Guvern nr. 819/2020, au fost stabilite
cuantumurile la hectar ale plăților directe care se acordă pentru anul de cerere 2020,

astfel:
Denumire scheme APIA Cuantum 2020
(euro/ha)
Alocare 2020
(euro) conform
Regulamentului
de punere in
aplicare (UE) nr.
1017/2020
Schema de plată unică pe
suprafață – SAPS
98,7381 974,939,000
Schema de plată
redistributivă
primul interval:1-5 ha inclusiv – 5,0000
al doilea interval: peste 5
și până la 30 ha inclusiv) – 48,1053
104,163,000
Schema de plată pentru
practici agricole benefice
pentru climă și mediu
(plata pentru înverzire)
57,8245 570, 959,000
Schema de plată pentru
tinerii fermieri 36,6119 20,547,000
Cuantum 2020
(euro/cap)
Alocare 2020 (euro)
conform Hotărârii de
Guvern nr. 819/2020
Schema de sprijin cuplat
pentru speciile ovine/caprine 17,9060 71,300,000

Nivelul plăților în avans va fi de până la 70% în cazul plăților directe, iar plățile se fac
în lei, utilizând cel mai recent curs de schimb stabilit de Banca Centrală Europeană
anterior datei de 1 octombrie 2020 și publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,
respectiv 4,8725 lei pentru 1 euro.

În cazul sprijinului acordat în cadrul dezvoltării rurale nivelul avansului va fi de până
la 85%, la cursul de schimb stabilit de Banca Centrală Europeană la data de 31 decembrie
2019, respectiv 4,7830 lei pentru 1 euro.

Cuantumurile aferente sprijinului acordat în cadrul măsurilor de dezvoltarea rurală în
Campania 2020 sunt stabilite prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014
– 2020 și se regăsesc accesând următorul link:
http://www.apia.org.ro/files/news_files/Anexa_cuantumuri_pentru_masurile_de_dezv
oltare_rurala_PNDR.pdf
SERVICIUL RELAŢII CU PUBLICUL ŞI COMUNICARE

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here